Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
  • Montijo
  • POSDRU
  • POSDRU
Proiect strategic
Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenție 6.2 “Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii.”
Proiectul de tip strategic se derulează pe o perioadă de 18 luni, începând din mai 2014 şi îşi aduce contribuţia la creșterea oportunităților de angajare în muncă a persoanelor de etnie romă, prin facilitarea accesului la servicii de consiliere vocațională și a participării acestora la diferite programe de formare profesională.

 Galerie Foto

nu sunt informații

 Stiri

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro